Cenník

Individuálny Tréning
25€
1 hráč
1 tréner
1 tréning = 60 minút
Tréningové pomôcky
Ľadová plocha Avion
 
Skupinový Tréning
22€ / osoba
max. 15 hráčov
1 tréner
1 tréning = 60 minút
Tréningové pomôcky
Ľadová plocha podľa rozpisu
 
Teamový Tréning
180€ / team
1 team - max. 20 hráčov
1 tréner
1 tréning = 60 minút
Tréningové pomôcky
Pre profesionálne aj amatérske teamy
Ľadovú plochu zabezpečuje klient

Individuálny tréning – vstup na ľadovú plochu pre trénera a účastníka hradí klient. Tréning prebieha vrámci verejného korčuľovania.
Teamový tréning – v ponuke nie je zahrnutá cena za prenájom ľadovej plochy. Ak nie je dohodnuté inak prenájom ľadovej plochy zabezpečuje klient.