Deformácie opornej sústavy

DEFORMÁCIE OPORNEJ SÚSTAVY


Typy a príčiny deformácií

Typy deformácií opornej sústavy

Na korčuľovaní sa podieľa takmer celá oporná sústava človeka, napriek tomu je mojou snahou popísať typy deformácií, ktoré z hľadiska korčuľovania priamo ovplyňujú jeho kvalitu, resp. sú jeho súčasťou. Negatívny dopad na korčuľovanie sa ďalej odráža na spôsobe vykonania herných činností – streľba, prihrávanie, prijatie prihrávky, uvoľnovanie sa hráča s pukom, bodychecking, odoberanie puku hokejkou atď… Následne sa všetky tieto dôsledky prenášajú na herné kombinácie, herné systémy a systémy herného rozostavenia hráčov. Môžu mať taktiež negativný dopad na taktický zámer jednotlivca – ,,nejdem do súboja lebo to neustojím” a podobne.

Postupne sa bude venovať deformácií chrbtice, panvy, dolnej končatiny, kolena a nohy. Cieľom je predostrieť pohľad na jednotlivé anomálie – ako limitujú korčuľovanie, spôsob ich odhalenia a odstránenia.


Zdroje:


Facebook