Krátke oblúky – bogne

KRÁTKE OBLÚKY – BOGNE


Krátke oblúkly alebo bogne sú často využívané v oboch fázach hry a to pri pohybe vpred aj vzad. Existuje niekoľko spôsobov akými je možné krátky oblúk vykonať. Správna voľba záleži na schopnostiach a znalostiach hráča, ako aj na konkrétnej hernej situácií v zápase. Kvalita prevedenia krátkych oblúkov v modernom ľadovom hokeji je kĺučová vzhľadom na dnešný charakter hry. Je potrebné si uvedomiť, že hokejisti nie sú šprintéri, a maximálna rýchlosť v priamom smere nemusí byť smerodajná vzhľadom k športovému výkonu a trénovanosti hokejistu. Hokej sa stal za posledné roky ešte rýchlejším, kde sa herné situácie menia v krátkych časových úsekoch. Toto naznačuje akým spôsobom je potrebné smerovať tréning na ľade aj mimo ľadu.

Úlohou krátkeho oblúku je náhla zmena smeru, pokiaľ je to možné tak s minimálnou alebo žiadnou stratou rýchlosti.


Vpred:

  • tvárou do oblúku
  • tvárou do oblúku s odšliapavaním
  • chrbtom do oblúku
  • chrbtom do oblúku s odšliapavaním
  • s pribrzdením

Bogna tvárou do oblúku

Biomechanika a technika

Pri pohybe vpravo je prává noha v prednožení, pred začatím bogne je hmotnosť rovnomerne rozložená na obe korčule. Znížením ťažiska a naklonením kolien do oblúku sa hmotnosť presúva na vonkajšiu hranu vnútornej nohy. Vonkajšia noha a jej vnútorná hrana sa nachádza viac vzadu, postoj je minimálne na šírku ramien. Pri správnom prevedení je postoj stabilný, s minimálnou možnosťou straty rovnováhy, alebo pádu. Pravá korčuľa prechádza cez priemet ťažiska korčuliara, obidve kolená sú zatlačené smerom dolu, čo umožňuje ešte výraznejšie zarezanie hrán do ľadu a tým pevnejší grip a minimálny bočný zosun – stratu hrany. Hmotnosť sa postupne presúva zo zadnej časti korčúľ na prednú, akcelerácia začína v priebehu poslednej časti oblúka preložením alebo letmým štartom. Tento základný typ bogne sa využíva v oboch fázach hry ako útočiacimi tak aj brániacimi hráčmi.

Výhody: jednoduchá realizácia, stabilita a minimálna strata rýchlosti

Nevýhody: polomer otáčania, ktorý je do značnej miery väčší ako pri bogni s pribrzdením.


Bogna tvárou do oblúku s odšliapavaním

Biomechanika a technika

Spôsob prevedenia takéhoto oblúku je rovanký ako v predošlom prípade s tým, že dochádza k odšliapnutiu vonkajšej nohy (a teda vnutornej hrany korčule) za účelom nárastu rýchlosti už v oblúku. Odšliapnutie začína laterálnou rotáciu a pokračuje unožením celej dolnej končatiny. Odrazy sú smerované na vrchol odšliapavaného poloblúka a sú vedené vedľa tela korčuliara. Pohyb odrazovej nohy končí mediálnou rotáciu dolnej končatiny a maximálnym prinožením. Počet odšliapnutí je priamo úmerný polomeru oblúka. Pri veľmi krátkom oblúku sú realizované 2-3 odšliapnutia.

Výhody: stabilita a akcelerácia v oblúku

Nevýhody: polomer otáčania a náročnosť prevedenia celého prvky.


Bogna chrbtom do oblúku

Biomechanika a technika

Loren ipsum

Výhody: stabilita, krytie puku

Nevýhody: náročná realizácia


Loren Ipsum

Polobrat vzad Mohawk - Prestúpením

Loren Ipsum


Zdroje:

Facebook