Obraty a polobraty

OBRATY A POLOBRATY


Korčuliarsky polobrat z jazdy vpred do jazdy a opačne je veľmi často sa vyskytujúcim korčuliarskym prvkom v zápase, vzhľadom na fakt že ľadový hokej je omnoho rýchlejší ako v minulosti. Herné sitácie sa prelínajú a menia v priebehu krátkych okamihov, preto sú na hokejistov kladené čoaraz vyššie nároky z pohľadu presnosti, a rýchlosti vykonania pohybu. Využívajú ho hráči ako v útočnej tak aj v obrannej fáze hry. V útočnej fáze hry sú to predovšetým hráči bez puku, ktorí sa potrebujú odpútať od brániaceho hráča a získať tak priesorovú alebo časovú výhodu, za účelom prijatia prihrávky. Hráč pri tomto prvku udržiava vizuálny kontakt s ostatnými spoluhráčmi, čo mu umožňuje variabilne reagovať na prípadnú zmenu hernej situácie.

Tento prvok sa ďalej využíva pri prechode z útočnej fázy hry do obrannej, ale aj v samotnej obrannej fáze počas, ktorej hráč udržiava vizuálny kontakt so súperovými hráčmi, za účelom krytia priestoru alebo obsadzovania hráča s pukom alebo bez puku. Pre polobraty a obraty je najpodstanejšou pohybovou schopnosťou dynamická rovnováha vpred a vzad a presnosť vykonania pohybu.

Obrat je spojením dvoch plobratov, ktoré nasledujú bezprostredne po sebe. Takýto prvok je využívaný predovšetkým v útočnej fáze hry s cieľom odpútať sa od brániaceho hráča (uvolňovanie hráča s pukom a bez puku). Posledný z obratov – Spin-o-Rama je špecifický a aj najnáročnejší na realizáciu, preto jeho techniku a ukážku prezentujem nižšie v tomto texte.

Polobraty:

  • Mohawk – prestúpením
  • Na oboch korčuliach
  • Na jednej korčuli

Obraty:

  • Mohawk – prestúpením
  • Na oboch korčuliach
  • Spin-o-Rama s pribrzdením

Polobrat vzad Mohawk – prestúpením

Video vpravo prezentuje použitie polobratu do jazdy vzad za účelom vylepšenia streleckej pozície v hernej situácií 2-1. Tento typ polobratu je v zápasoch najčastejšie používaným a to v oboch smeroch z jazdy vpred aj z jazdy vzad. Pri optimálnej realizácií nedochádza k takmer žiadnej, alebo len minimálnej strate rýchlosti.

Technika

Pri polobrate vpravo pokračuje ľavá noha v smere korčuľovania. Postupne je na ňu prenesená celá váha, tak aby nasledujúci pohyb mohla vykonať pravá noha. Pravá noha vykonáva flexiu v bedrovom kĺbe a zároveň laterálnu rotáciu. Týmto pohybom sa obe päty korčuliara dostávajú oproti seba. Nasleduje prenesenie váhy na pravú nohu zatiaľ čo ľavá noha vykonáva flexiu v bedrovom kĺbe a súčasne mediálnu rotáciu. Obe korčule sú v tomto momente v jazde vzad. Polobrat vpred prebieha opačným postupom.

Polobrat vzad Mohawk - Prestúpením

Častými chybami sú príliš veľký vertikálny pohyb smerom hore, nedostatočná flexia v členkovom, kolennom a bedrovom kĺbe, nedostatočná laterálna a mediálna rotácia dolnej končatiny. V niektorých prípadoch sa jedná o neznalosť, alebo nesprávny dynamický stereotyp – zlá technika. V iných pripadoch môže ísť o funkčné závady – skrátené mediálne a laterálne rotátory dolenej končatiny ako aj skrátené extenzory dolnej končatiny. Skrátené mediálne rotátory zabrňujú tomu aby korčuliar nasmeroval päty korčúľ oproti sebe, tým pádom dochádza k negatívnej zmene trajektórie hokejistu = strata optiálnej línie. Skrátené laterálne rotátory pôsobia rovnako a s rovnakým efektom na prednú nohu na začiatku celého pohybu.

Polobrat vzad a vpred Mohawk - Prestúpením

Využitie polobratu vzad aj vpred je prezentované v klipe vľavo hráčom Kevinom Fialom, za účelom využitia, priestorovej a časovej výhody pri útočnej hernej situácií. Kľúčovým bodom je opäť udržať ťažisko nízko, tak aby nedošlo k jeho zbytočnému horizonálnemu pohybu, toto hráč zabezpečil zohnutím (flexiou) členkového, kolenného a bedrového kĺbu. Flexia spomínaných kĺbov takisto výrazne napomáha dosiahnuť maximálny rozsah pohybu, a tým aj akceleráciu bezprostredne po vykonaní polobratu. Akcelerácia začína okamžite po prechode do korčuľovania vzad a to odrazom ľavej nohy z vonkajšej hrany. Tu je potrebné poukázať na uhol nasadenia ľavej korčule. Flexia pravého bedra, kolena a členku umožňuje vykonať všetky spomenuté prvky.

Obrat Spin-o-Rama

loren ipsum

Technika

loren ipsum


Zdroje:

Facebook