Som power skating tréner

„Už na začiatku môjho trénerského pôsobenia som pozoroval kritické nedostatky v technike korčuľovania u mladých hokejistov, môj zájem prehĺbili ďalšie poznatky ktoré som nadobudol praxou a štúdiom materiálov s korčuliarskou problematikou.“

Mgr. Miloš Oravský

Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu – trénerstvo ľadový hokej

získané trénerské licencie:
– ľadový hokej: A+ licencia
– lyžovanie: C licencia
– tenis: C licencia
– plavčícky kurz
– množstvo ďalších športových kurzov bez udelenia licencie
– IIHF coaching symposium 2011
– Hockey Slovakia coaching symposium 2012
– Hockey Slovakia coaching symposium 2016
– Hockey Slovakia coaching symposium 2018
– Hockey Slovakia coaching symposium 2020


#

Power | Agility | Speed | Balance | Skating

Moje zručnosti

POWER SKATING 100%
NÁCVIK KORČUĽOVANIA 100%
VIDEOANALÝZA 100%
HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA 95%

Trénerská licencia

power skating tréner referncie mužstvo 2

Prečo SkateSense

Detaily robia rozdiel

Na správnu techniku korčuľovania a powerskating sa ako tréner špecializujem už niekoľko rokov. Vypracoval som systém rozvoja korčuliarskych schopností SkateSense, pomocou ktorého som pomohol mladým hráčom zdokonaliť sa v korčuľovaní a presadiť sa tak v mužstvách na Slovensku, v Európe, aj v USA a Kanade. Systém zdokonaľujem, obohacujem a prispôsobujem potrebám moderného hokeja. Systém kladie vysoký dôraz na potreby a silné stránky jednotlivca s cieľom ešte viac ich zvýrazniť a tým mu umožní vytvoriť jedinečný pohybový model v každej hernej situácií. Rovnako je potrebné odhaliť nedostatky v technike korčuľovania a ich príčínu a následne navrhnúť nápravu špecializovaným tréningom na ľade aj mimo ľadu. Moje vedomosti ocenil aj uznávaný trénerský portál TheCoachesSite, ktorý publikoval môj príspevok s názvom Why the outside edge is so important for skating in hockey.

Systém power skatingu, nácviku a zdokonaľovania korčuliarskych zručností sa objavil už pred viac ako pol storočím a to rovnako v Severej Amerike ako aj Európe. SkateSense vychádza z týchto základov a je vyvinutý podľa trendov a potrieb ktoré sú typické pre moderný ľadový hokej tak, aby hráčovi zabezpečil optimálny rozvoj.
Za všetkým je podrobná analýza korčuliarskeho pohybu hokejistov počas zápasu v obrovskom množstve útočných a obranných herných situácií. Bolo potrebné charakterizovať aké sú nároky čo sa týka korčuľovania na dnešného hráča. Obrovským zdrojom informácií sú krajiny ako Švédsko, Fínsko, Kanada ktorých mládežnícke reprezentácie každý rok patria k favoritom majstrovstiev sveta v tej ktorej vekovej kategórií a samozrejeme samotná NHL. Použil som mnoho korčuliarskych prvkov z minulosti, pri väčšine z nich som sa zameral na detaily na ktoré sa dnes zabúda alebo sa považujú za nepodstatné. Vytvoril som nové tréningové cvičenia pre power skating, ktoré neustále zdokonaľujem, aby bol hráč pripravený na nové podnety v každom zápase. Všetky power skating cvičenia, ktoré zaradím do tréningu majú za cieľ odstrániť chyby, prípadne zdokonaliť techniku alebo koordinačné schopnosti. Každý hráč je unikátny, jedinečný, má rôzne prednosti a taktiež slabé stránky, preto je potrebné prisposobiť každý tréning individuálne. Tréning korčuľovania a power skating nám dáva ideálne možnosti na individualizáciu tréningového procesu jednotlicov.

Korčuľovanie je pre hokejistu najpodstatnejšou zložkou športového výkonu, ktorá bezprostredne ovplyvňuje kvalitu prevedenia ostatných činností na ľade.

Pre koho je tréning určený a kedy začať s korčuliarskym tréningom?

Tréning je ako doplnok klubovej športovej prípravy určený predovšetkým pre mladých hokejistov vo veku 6 až 8 do 16 rokov, ktorí chcú vynikať v korčuľovaní a uvedomujú si tak dôležitosť napredovania, alebo potrebujú odstrániť špecifické korčuliarske nedostatky. Avšak pracujem aj so staršími hráčmi na individuálnom princípe, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať a napredovať a stať sa tak lepšími korčuliarmi. Najčastejšie pracujem s hráčmi dlhodobo aj niekoľko sezón všetko ale závisí od vašich potrieb, preferencií a možností. Hokej je dynamicky rozvíjajúci sa šport, a zásadné zmeny ktorými sa vyznačuje je potrebné premietnuť aj do tréningového procesu. S korčuľovaním je možné začať okolo piateho roku dieťaťa, v ojedinelých prípadoch aj o niečo skôr.

Aké sú najčastejšie chyby?

Je veľmi zložité určiť najčastejšie chyby pri korčuľovaní s ktorými sa stretávam. Pri rôznych vekových kategóriách sú oblasti rozlišné, avšak využitie vonkajšej hrany pri korčuľovaní vpred sa ukazuje ako kritický bod naprieč všetkými vekovými a výkonnostnými kategóriami. Zďaleka to ale nie je jediná problematika ktorej sa venujem. Častymi sú aj rovnováhové a blalančné schopnosti, obzvlášť pri kontakte so súperom, ale aj koordinačné problémy a ťažkosti spojené s pomalým štartom.

Aké tréningové programy mám na výber?

Tým, že pracujem prevažne s detmi a mládežou, tréningové programy sú zamerané na tieto vekové kategórie. Ich prehľad nájdete TU. Všetky programy sú vhodné aj pre dvojice, trojice prípadne pre viacpočetné skupiny podobnej výkonnostnej úrovne. Najčastejšie trénujem s hokejistami v malých skupinách, tak aby som mal možnosť venovať sa každému osobitne.

Prečo je tento tréningy výnimočný?

Každý jeden hráč je jedinečný svojou osobnosťou, talentom a predispozíciami. Mojím cieľom je pracovať na zdokonalení každého jedného hráča presne podľa jeho potrieb. Iba tak dokážeme odhaliť jeho silné a slabé stranky a posunúť limity jeho možností. Rád používam slová, že hokej je tímový šport plný individualít, čomu podriaďujem celý tréning na ľade aj mimo neho, tak aby bol dosiahnutý maximalný rozovoj jednotlivca.

References

Teams and Organizations

power skating trener referencie11
trener_powerskating_referencie
trener powerskating referencie4
trener powerskating referencie3
power skating trener referencie7
trener powerskating referencie2
power skating trener referencie11
power skating trener referencie12

Individuals

power skating trener referencie6
powerskating trener referencie mužstvo
power skating coach Vienna Capitals
power skating trener referencie EHC Muenchen
power skating trener referencie8
power skating coach Vienna Capitals
power skating trener HK Nitra
power skating coach Vienna Capitals
power skating trener referencie3
power skating trener referencie8
power skating trener referencie5
power skating trener referencie
power skating trener referencie9
power skating trener referencie8
power skating coach Vienna Capitals
power skating trenerreferencie13
power skating trener ho hamikovo