Prekladanie vzad

Technika a biomechanika prekladania vzad

Prekladanie vzad je bežným prvkom hráčov mužstva ktoré sa nachádza v obrannej fáze hry a to rovnako u obrancov aj útočníkov. Účelom je zosilniť krytie priestou (vytlačiť súpera k mantinelu, alebo do menej výhodného priestoru) a následne získať puk. Prekladanie vpred aj vzad ovplyvňujú rovnaké sily a to odstredivá a

dostredivá sila (Stamm, 2001). Opäť je podstatná optimálna flexia bedrového, kolenného a členkového kĺbu. Laterálny rozsah pohybu adductorov (priťahovače stehna) je taktiež kľúčový pre zvládnutie techniky prekadania vzad. Nedostatočná flexibilita adductorov môže limitovať rozsah celého pohybu. Následkom je zvyčajne vertikálny pohyb, nestabilita, krátke korčuliarske kroky počas prekladania. Princípom prekladania vzad je, preloženie vonkajšej nohy ponad vnútornú nohu. Vrchná časť trupu korčuliara rotuje do vnútra oblúka, zatial čo spodná časť smeruje po trajektórií pohybu (po kružnici). Pri začiatočníkoch sa môže výraznejšie prejaviť lateralita – dominancia jednej strany.

Preloženie vzad sa využíva aj ako forma štartu vzad, najčastejšie v následnosti na predchádzajúci prvok c-cut.

Z pohľadu svalovej práce sa pohyb (pre príklad do prava) začína flexiou bedrového

kĺbu (rectus femoris – Priamy sval stehna, adductor longus a magnus – Dlhý a velľký priťahovač, a bedrovo driekové svaly m. iliacus – Bedrový sval a psoas major – Väčší driekový sval). Následne je celá dolná (ľavá) končatina prácou addutorov prenesená ponad opornú nohu. Počas celého tohto pohybu sú oba kolenné klby v primeranej flexii. Ich extenzia je v tomto bode neprípustná, pre opornú nohu by to znamenalo prenesenie hmotnosti viac dozadu na päty = a tým možné vychýlenie korčuliara z rovnovážnej polohy.

Pohyb pokračuje inverziou členku (ľavej nohy), tak sa korčuľa dostáva na vonkajšiu hranu z ktorej sa postupne preklopí na vnútornú a vykoná odraz. Odraz je ďalšou fázu prekladania vzad, ľavá dolná končatina abdukciou a everziou členku prichádza na vnútornú hranu a vykonáva odraz. Odraz končí dopnutím dolnej končatiny a smeruje laterálne vpred.

Zdroje:

Aidelbaum, B. Barb Aidelbaum Skating Schools. Training tips and articles. http://www.hockeyskating.com/articles.asp.

Stamm, L. 2001. Laura Stamm’s Power Skating. Third edition. Human Kinetics.