Vonkajšia hrana

Vonkajšia hrana je fenomén dnešného korčuľovania a ľadového hokeja. Svetový hokej kladie vysoký dôraz na používanie vonkajšej hrany a s tým spojené benefity, z ktorých môže korčuliar ťažiť a získať tak výhodu. Množstvo tvrdení je správnych, ja sám rád poukazujem na význam vonkajšej hrany a potrebu dokonalého ovládania. Pri tréningu mladých hokejistov som prišiel na to že hráči si uvedomujú jej význam. Na druhej strane sa domnievam, že vo väčšine prípadov nechápu význam prečo a ako má byť vonkajšia hrana použitá. Pokiaľ hráči nepochopia podstatu zodpovedaním na tieto 2 základné otázky, nikdy nebudú schopní prekonať samých seba ani v tréningu a ani v zápase. V opačnom prípade bude táto téma síce atraktívna vzhľadom na aktuálnosť, ale nezodpovedané otázky budú mať za následok nevedomosť, z čoho vyplýva že hráč nedokáže pochopiť základné princípy využitia vonkajšej hrany v hokeji.

Pre efektívne korčuľovanie je význam vonkajšej hrany kľúčový a to vo všetkých vekových kategóriách, ako aj na rôznych

výkonnostných stupňoch. Ovládanie vonkajšej hrany v premenlivých situáciách si vyžaduje špecializovaný tréning, ktorého úlohou je pomôcť hráčovi zvládnuť a manévrovať za každých okolností. V dnešnej dobe množstvo trénerov hovorí o potrebe využitia vonkajšej hrany a s väčšinou myšlienok súhlasím a vítam takúto snahu. V tomto článku sa venujem problematike o niečo detailnejšie a predostieram už spomenuté tri otázky.

Prečo využívať vonkajšiu hranu?

Dôvodov je hneď niekoľko. Pre príklad som vybral zopár veľmi často sa vyskytujúcich korčuliarskych zručností, pri ktorých je do značnej miery využitá vonkajšia hrana. 

  • Korčuľovanie vpred

V momente, keď hráč dosahuje, alebo sa blíži ku bodu svojej maximálnej rýchlosti, sa stáva kľúčová vonkajšia hrana a jej benefit spočíva v schopnosti udržať zotrvačnosť, ktorú hráč nadobudol energeticky náročným štartom, alebo akceleráciou. Jej využitím hráč môže ušetriť obrovské množstvo energie, ktorú potom môže využiť pri realizácií iných herných činností ako je napríklad streľba, prihrávanie, backchecking… Veľmi často sa stáva, že hráč nemá potrebnú energiu v rozhodujúcej situácií, pretože ju minul neefektívným pohybom na ľade. Túto skutočnosť si neuvedomuje množstvo trénerov a tým pádom ani hráčov. Pre efektívnu techniku korčuľovania je vonkajšia hrana podstatná z hľadiska optimálneho využitia energie, a to aj vzhľadom na ostatné herné činnosti jednotlivca. Už v žiackych vekových kategóriách sa tento problém prejavuje pomerne výrazne. Obzvlášť mladí hráči nie sú schopní udržať požadovanú rýchlosť neustálym štartom predovšetkým pri priamočiarom pohybe napríklad z obranného pásma do útočného. Preto pri absencií vonkajšej hrany, jednoznačne dochádza k už spomenutým problémom.

  • Krátky oblúk – bogna

V hokeji je bogna ďalším častým korčuliarskym prvkom, pri ktorom je vonkajšia hrana podstatná. Korčuliar prenáša hmotnosť na obe nohy, tým pádom sú využité obe hrany. Ťažisko korčuliara sa presúva ku bodu otáčania, čo má výrazný vplyv na rýchly prejazd bognou a na stabilitu v oblúku. vonkajšia hranaStabilita je v tomto prípade značne ovplyvnená mierou zapojenia vonkajšej hrany. Hmotnosť korčuliara sa prenáša na strednú až zadnú časť noža korčule, všetko ale za prítomnosti flexie kolien.

  • Prekladanie a akcelerácia

Vonkajšia hrana sa využivá aj pri prekladaní a akcelerácií, neschopnosť použitia vonkajšej hrany sa pri týchto činnostiach prejavuje pomerne výrazne. Najčastejšie črty sú vystretý postoj (bedro – koleno – členok) a malé kroky. Vystretý postoj má za následok to, že hráč využíva pri prekladaní len zadnú časť vnútornej hrany. Ďalším nežiadúcim efektom je strata rovnováhy a pády dozadu. Spolu s neschopnosťou stabilného sklz a rýchleho odraz z vonkajšej hrany ide o najčastejšie problémy pri prekladaní.

  • Spomalenie a hokejová brzda

Ako využívať vonkajšiu hranu?

Veľmi často nastanú situácie, keď hráč nemôž dostatočne využiť vonkajšiu hranu pretože je limitovaný funkčnosťou vlastného pohybového aparátu. Obzvlášť sa jedná o pripravenosť svalov a kĺbov zabezpečujúcich jej využitie. Preto aj tu je potrebné opäť zdôrazniť potrebu funkčného tréningu na ľade aj mimo ľadu. S prihliadnutím na vek musíme celý pohybový aparát pripraviť tak, aby bol schopný realizovať zámer.

V niektorých prípadoch hráč síce dokáže „jazdiť na vonkajšej hrane“, ale technické prevedenie nie je správne. Čo má za následok budovanie falošnej sebadôvery typu – „veď ja to už viem“. Tým hokejista stráca schopnosť primeranej sebareflexie a hľadá príčiny inde (spoluhráči, tréneri, rodičia). Ďalší, omnoho závažnejší negatívny efekt je nepriaznivý vplyv na opornú sústavu a pohybový aparát najmä v oblasti členku.

Takže ako na to? Pre optimálne využitie vonkajšej hrany je potrebné okrem spomenutej  prípravy pohybového aparátu, mať zvládnutú aj materiálnu časť korčuľovania. K celej problematike som uverejnil dva články, ku ktorým budete presmerovaní po kliknutí na jeden z nasledujúcich linkov. Výber, viazanie a utiahnutie korčule, má výrazný podiel na správnosti osvojenia jej použitia.

Najčastejšou chybou je „lámanie členku“ pri jazde na vonkajšej hrane. Ide o nadmernú inverziu členkového kĺbu, ku ktorej zväčša dochádzka ako ku kompenzačnému efektu, ktorého príčina môže spočívať v deformitách ako valgus kolien a skolióza, alebo iné deformity chrbtice. Členok musí byť pri bočnom pohybe stabilný tak aby nedochádzalo k tomuto neželanému efektu. Iba stabilným členkom dokáže hráč zabezpečiť optimálny prenos sily po dráhe bedro – koleno – členok – korčuľa (obrázok hore).