Vonkajšia hrana

Vonkajšia hrana je fenomén dnešného korčuľovania a ľadového hokeja. Svetový hokej kladie vysoký dôraz na používanie vonkajšej hrany a s tým spojené benefity, z ktorých môže korčuliar ťažiť a získať tak výhodu. Množstvo tvrdení je správnych, ja sám rád poukazujem na význam vonkajšej hrany a potrebu dokonalého ovládania. Pri tréningu mladých hokejistov som prišiel na to že hráči si uvedomujú jej význam. Na druhej strane sa domnievam, že vo väčšine prípadov nechápu význam prečo, ako a kedy má byť vonkajšia hrana použitá. Pokiaľ hráči nepochopia podstatu zodpovedaním na tieto 3 základné otázky, nikdy nebudú schopní prekonať samých seba ani v tréningu a ani v zápase. V opačnom prípade bude táto téma síce atraktívna vzhľadom na aktuálnosť, ale nezodpovedané otázky budú mať za následok nevedomosť, z čoho vyplýva že hráč nedokáže pochopiť základné princípy využitia vonkajšej hrany v hokeji.

Pre efektívne korčuľovanie je význam vonkajšej hrany kľúčový a to vo všetkých vekových kategóriách, ako aj na rôznych

výkonnostných stupňoch. Ovládanie vonkajšej hrany v premenlivých situáciách si vyžaduje špecializovaný tréning, ktorého úlohou je pomôcť hráčovi zvládnuť a manévrovať za každých okolností. V dnešnej dobe množstvo trénerov hovorí o potrebe využitia vonkajšej hrany a s väčšinou myšlienok súhlasím a vítam takúto snahu. V tomto článku sa venujem problematike o niečo detailnejšie a predostieram už spomenuté tri otázky.

Prečo využívať vonkajšiu hranu?

Dôvodov je hneď niekoľko. Pre príklad som vybral pár veľmi často sa vyskytujúcich korčuliarskych zručností, pri ktorých je do značnej miery využitá vonkajšia hrana. 

  • Korčuľovanie vpred

V momente, keď hráč dosahuje, alebo sa blíži ku bodu svojej maximálnej rýchlosti, sa stáva kľúčová vonkajšia hrana a jej benefit spočíva v schopnosti udržať zotrvačnosť, ktorú hráč nadobudol energeticky náročným štartom, alebo akceleráciou. Jej využitím hráč môže ušetriť obrovské množstvo energie, ktorú potom môže využiť pri realizácií iných herných činností ako je napríklad streľba, prihrávanie, backchecking… Veľmi často sa stáva, že hráč nemá potrebnú energiu v rozhodujúcej situácií, pretože ju minul neefektívným pohybom na ľade. Túto skutočnosť si neuvedomuje množstvo trénerov a tým pádom ani hráčov.

  • Krátky oblúk – bogna

  • Prekladanie a akcelerácia

  • Spomalenie a hokejová brzda

Ako využívať vonkajšiu hranu?

Kedy využívať vonkajšiu hranu?