Tréningové programy PowerSkating

V ponuke mojich služieb sú tieto tréningové programy:

Individual je individuálny tréning pre jednotlivca, alebo dvojicu hráčov, tréning prebieha vrámci verejného korčuľovania a vstupné pre trénera a účastníka hradí klient. Prihlasovanie je možné prostredníctvom online rezervácie.
Elite je tréning určený pre malú organizovanú skupinku ľubovoľnej vekovej a výkonnostnej kategórie. Ponuka nezahŕňa cenu za prenájom ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje klient

Individual Pro U13 je skupinový tréning pre mladých hokejistov, tréningová skupina je limitovaná pre maximálne 8 korčuliarov, prihlasovanie je možné prostredníctvom online rezervácie
Group je skupinový tréning pre mladých hokejistov, tréningová skupina je limitovaná pre maximálne 18 korčuliarov, momentálne nie je možné rezervovať
Team je teamový tréning prioritne určený pre hokejové kluby a organizácie. Teamový tréning je limitovaný pre maximálne 20 korčuliarov. Ponuka nezahŕňa cenu za prenájom ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje klient

Individual

301 hráč
 • 1 hráč
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha Avion
 • Pre kategórie U6 – U15 aj pre amatérskych hráčov
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)
 • Vrámci verejného korčuľovania (vstupné hradí klient)

Elite

80skupina
 • 4-6 hráčov
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadovú plochu zabezpečuje klient
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)
 • Tréningové pomôcky

Individual Pro U14

301 hráč
 • Max. 8 hráčov
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha Avion
 • Pre U8-U14
 • Tréningové pomôcky
 • Štvrtok 15:40-16:40

Group

251 hráč
 • Max. 18 hráčov
 • 1-2 tréneri
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha podľa rozpisu
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Tréningové pomôcky
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)

Team

1801 team
 • 1 team – max. 20 hráčov
 • 1-2 tréneri
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadovú plochu zabezpečuje klient
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Tréningové pomôcky
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)

Analýza a Konzultácia

Analýza korčuľovania slúži predovšetkým k odhaleniu chýb pri rôznych korčuliarskych prvkoch a tým k ich zefektívneniu. O efektívnom korčuľovaní hovoríme vtedy ak dokážeme ušetriť energiu potrebnú na ostatné herné činnosti a zároveň je korčuľovanie zautomatizované čo predstavuje 3. a 4. fázu motorického učenia – automatizáciu a tvorivú asociáciu. O efektívnom korčuľovaní som uverejnil článok TU

Analyse

30
 • Analýza korčuľovania
 • 2 korčuliarske prvky podľa vášho výberu
 • Spracovanie vášho klipu
 • 20 min online konzultácia
 • Termín rezervujte najskôr 5 dní po doručení materiálu

Online Consult

15/30
 • 30/60 min online konzultácia
 • Rady
 • Tipy
 • Tréning na ľade
 • Tréning mimo ľadu

Tréningové cvičenia a strečing


Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.