Tréningové programy PowerSkating

V ponuke mojich služieb sú tieto tréningové programy:

Individual je individuálny tréning pre jednotlivca, dvojicu alebo trojicu hráčov, tréning prebieha vrámci verejného korčuľovania a vstupné pre trénera a účastníka hradí klient. Momentálne nie je v ponuke.
Elite je tréning určený pre malú organizovanú skupinku ľubovoľnej vekovej a výkonnostnej kategórie. Program nezahŕňa cenu za prenájom ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje klient. Možnosť aj vrámci Hokejka&Puk

Individual Pro je skupinový tréning pre mladých hokejistov, tréningová skupina je limitovaná pre maximálne 8 korčuliarov, prihlasovanie je možné prostredníctvom online rezervácie
Team je teamový tréning prioritne určený pre hokejové kluby a organizácie. Teamový tréning je limitovaný pre maximálne 20 korčuliarov. Ponuka nezahŕňa cenu za prenájom ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje klient

Individual

301 hráč
 • 1 hráč
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha Avion
 • Pre kategórie U8 – U16 aj pre amatérskych hráčov
 • Vrámci verejného korčuľovania
 • Momentálne nie je v ponuke

Elite

90skupina
 • 1-6 hráčov
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadovú plochu zabezpečuje klient
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Tréningové pomôcky
 • Videonalýza (voliteľné)

Individual Pro

301 hráč
 • Max. 8 hráčov
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha Avion alebo Petržalka
 • Pre U8-U12
 • Tréningové pomôcky

Team

1801 team
 • 1 team – max. 20 hráčov
 • 1-2 tréneri
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadovú plochu zabezpečuje klient
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Tréningové pomôcky
 • Videonalýza (voliteľné)

Analýza a Konzultácia

Analýza korčuľovania slúži predovšetkým k odhaleniu chýb pri rôznych korčuliarskych prvkoch a tým k ich zefektívneniu. O efektívnom korčuľovaní hovoríme vtedy ak dokážeme ušetriť energiu potrebnú na ostatné herné činnosti a zároveň je korčuľovanie zautomatizované čo predstavuje 3. a 4. fázu motorického učenia – automatizáciu a tvorivú asociáciu. O efektívnom korčuľovaní som uverejnil článok TU

Analyse

30
 • Analýza korčuľovania
 • 2 korčuliarske prvky podľa vášho výberu
 • Spracovanie vášho klipu
 • 20 min online konzultácia
 • Termín rezervujte najskôr 5 dní po doručení materiálu

Online Consult

15/30
 • 30/60 min online konzultácia
 • Rady
 • Tipy
 • Tréning na ľade
 • Tréning mimo ľadu

Tréningové cvičenia a strečing


Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.