Tréningové programy PowerSkating

V ponuke sú tréningové programy Individual pre jednotlivca, alebo dvojicu hráčov, Individual Pro pre malú skupinku, alebo Individual Pro U9 a U13 pre mladých hokejistov, všetky tréningové programy sú zamerané na zdokonalenie techniky korčuľovania. Každá tréningová skupina je limitovaná pre maximálne 8 korčuliarov.

Individual

301 hráč
 • 1 hráč
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha Avion
 • Pre kategórie U6 – U15 aj pre amatérskych hráčov
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)

Individual Pro

80skupina
 • 4-6 hráčov
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadovú plochu zabezpečuje klient
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)
 • Tréningové pomôcky

Individual Pro U9 a U13

251 hráč
 • Max. 6 hráčov
 • 1 tréner
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha Avion podľa rozpisu
 • Pre U7-U9 alebo U10-U13
 • Tréningové pomôcky

Group

251 hráč
 • Max. 18 hráčov
 • 1-2 tréneri
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadová plocha podľa rozpisu
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Tréningové pomôcky
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)

Team

1801 team
 • 1 team – max. 20 hráčov
 • 1-2 tréneri
 • 1 tréning = 60 minút
 • Ľadovú plochu zabezpečuje klient
 • Pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
 • Tréningové pomôcky
 • Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)

Individual – vstup na ľadovú plochu pre trénera a účastníka hradí klient. Tréning prebieha vrámci verejného korčuľovania.
Individual Pro – v ponuke nie je zahrnutá cena za prenájom ľadovej plochy. Ak nie je dohodnuté inak prenájom ľadovej plochy zabezpečuje klient.
Team – v ponuke nie je zahrnutá cena za prenájom ľadovej plochy. Ak nie je dohodnuté inak prenájom ľadovej plochy zabezpečuje klient.

Analýza a Konzultácia

Analýza korčuľovania slúži predovšetkým k odhaleniu chýb pri rôznych korčuliarskych prvkoch a tým k ich zefektívneniu. O efektívnom korčuľovaní hovoríme vtedy ak dokážeme ušetriť energiu potrebnú na ostatné herné činnosti a zároveň je korčuľovanie zautomatizované čo predstavuje 3. a 4. fázu motorického učenia – automatizáciu a tvorivú asociáciu

Analyze

30
 • Analýza korčuľovania
 • 2 korčuliarske prvky podľa vášho výberu
 • Spracovanie vášho klipu
 • 20 min online konzultácia
 • Termín rezervujte najskôr 5 dní po doručení materiálu

Online Consult

15/30
 • 30/60 min online konzultácia
 • Rady
 • Tipy
 • Tréning na ľade
 • Tréning mimo ľadu