Brzdenie vzad

Technika a biomechanika brzdenia vzad

Brzdenie vzad – V stop

Pri korčuľovaní vzad je najčastejšie využívanou brzdou V-stop. Brzda V-stop dáva hráčovi najlepšiu možnosť zastavenia pri jazde vzad. Z toho postoja je jednoduché pokračovať v korčuľovaní vzad alebo prejsť do V-štartu vrped. Tento spôspob je často využívaným najmä u hráčov, ktorí sa nachádzajú v obrannej fáze hry. Bezprostredne po V-brzde nasleduje prevažne herná činnosť jednotlivca odobratie puku telom (bodycheck) alebo krytie priestoru.

Pre realizáciu V-stop je potrebné vykonať laterálnu rotáciu bedrového (gluteus medius – Stredný sedací sval, M. gluteus maximus – Najväčší sedací sval, M. sartorius – krajčírsky sval, M. piriformis – Hruškovitý sval a m. obturator externus a internus – Vonkajší a vnútorný zapchávač) a kolenného kĺbu a to oboma nohami súčasne. Týmto pohybom sa špičky nasmerujú von, od seba a päty korčuliara k sebe. Obe korčule sa dostávajú na vnútornú hranu a tým nastupuje brzdiaci efekt. Brzdiaci efekt môže byť zosilnený zvýšením tlaku korčúľ na ľadovú plochu. Tlak na korčule je vytváraný predovšetkým prednou časťou chodidiel.

Z hľadiska typu svalovej kontrakcie je brzenie izotonická excentrická kontrakcia. Je charakteristická zemnou dľžky svalu, sval sa predlžuje a dochádza k pohybu v opačnom smere funkcie svalu.

Brzdenie vzad – T stop

Ďalším spôsobom brzdy vzad je brzda jednou nohou T-Stop. Avšak tento spôsob kladie ešte vyššie nároky na presnosť koordinácie a rovnováhu. Výhodou je výborná pozícia pre štart vpred, nevýhodou zas obmedzené možnosti náhlej zmeny smeru a náročnejšia realizácia. Pri tomto korčuliarskom prvku musí hráč dokonale ovládať pohyb na oboch hranách pri jazde vzad. Laterálnou rotáciu nohy dochádza k otočeniu noža korčule o 90° a tým k brzdeniu.

Brzdenie vzad – znožmo

Brzdenie vzad znožmo je pomerne netradičný spôsob zastavenia, taktiež je aj technicky náročný, preto nepatrí medzi obľúbené korčuliarske prvky u hokejistov.

Zdroje:

Aidelbaum, B. Barb Aidelbaum Skating Schools. Training tips and articles. http://www.hockeyskating.com/articles.asp.

Stamm, L. 2001. Laura Stamm’s Power Skating. Third edition. Human Kinetics.