Tréning

Individuálny Tréning
30€
1 hráč
1 tréner
1 tréning = 60 minút
Tréningové pomôcky
Ľadová plocha Avion
Pre kategórie U6 - U15 aj pre amatérskych hráčov
Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)
Skupinový Tréning
25€ / osoba
max. 18 hráčov
1 tréner
1 tréning = 60 minút
Tréningové pomôcky
Ľadová plocha podľa rozpisu
 
 
Teamový Tréning
180€ / team
1 team - max. 20 hráčov
1 tréner
1 tréning = 60 minút
Tréningové pomôcky
Pre profesionálne aj amatérske teamy
Ľadovú plochu zabezpečuje klient
Videonalýza v cene tréningu (voliteľné)
Analýza Korčuľovania
30€
Spracovanie vášho klipu
20 min online konzultácia
Výber z možností:
Korčuľovanie vpred
Korčuľovanie vzad
2 korčuliarske prvky podľa vášho výberu
 

Individuálny tréning – vstup na ľadovú plochu pre trénera a účastníka hradí klient. Tréning prebieha vrámci verejného korčuľovania.
Teamový tréning – v ponuke nie je zahrnutá cena za prenájom ľadovej plochy. Ak nie je dohodnuté inak prenájom ľadovej plochy zabezpečuje klient.